Lesson 3 - Unit 2. In the backyard - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 2. In the backyard - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

1. Is she flying a kite? - Yes, she is.

(Cô ấy đang thả diều phải không? - Vâng, đúng vậy.)

2. Is he flying a kite? - No, he isn’t.

(Anh ấy đang thả diều nhỉ ? - Không, không phải vậy.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

1. Is he flying a kite? - Yes, he is.

(Anh ấy đang thả diều à? - Đúng vậy.)

2. Is she playing with a dog? - No, she isn’t.

(Cô ấy đang chơi với một con chó nhỉ ? - Không, không phải vậy.)

3. Is he riding a bike? - Yes, he is.

(Anh ấy đang đi xe đạp phải không? - Đúng rồi.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)   

 

Where’s Kate?

(Kate ở đâu?)

She’s in the yard.

(Cô ấy đang ở trong sân.)

Is she riding a bike?

(Cô ấy đang đi xe đạp phải không?)

Yes, she is. Yes, she is.

(Vâng, đúng vậy. Vâng, đúng vậy.)

Where’s Ken?

(Ken ở đâu?)

He’s in the yard.

(Anh ấy đang ở trong sân.)

Is he riding a bike?

(Anh ấy đang đi xe đạp à?)

No, he isn’t. No, he isn’t.

(Không, không phải vậy. Không, không phải vậy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.