Fun time 4 - SGK Tiếng Anh 1 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Fun time 4 - SGK Tiếng Anh 1 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look and circle. Then say. (Nhìn và khoanh tròn. Sau đó nói)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Task 2. Let’s play. (Cùng chơi nào)

Bài 3

Task 3. Look, read and answer. (Nhìn, đọc và trả lời)

Lời giải chi tiết:

1. It’s twenty.

2. He’s sixteen.

3. It’s eleven.

4. She’s nineteen.

Tạm dịch:

1. Đó là số mấy vậy? – Đó là số 20.

2. Anh trai bạn bao nhiêu tuổi? – Anh ấy 16 tuổi.

3. Đó là số mấy vậy? – Đó là số 11.

4. Chị gái bạn bao nhiêu tuổi thế? – Chị ấy 19 tuổi.

Bài 4

Task 4. Let’s play. (Cùng chơi nào)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài