Lesson 2 - Unit 11. In the playground - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and chant.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

Lời giải chi tiết:

I, i, riding.

She’s riding a bike.

I, i, driving.

He’s driving a car.

I, i, sliding.

They’re sliding.

Tạm dịch:

I, i, cưỡi ngựa.

Cô ấy đang đi xe đạp.

I, i, lái xe.

Anh ấy đang lái một chiếc xe hơi.

I, i, trượt.

Họ đang trượt cầu trượt.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

  

Lời giải chi tiết:

1. a

 

They’re sliding.

Tạm dịch: Họ đang trượt cầu trượt.

2. a

 

She’s riding a bike.

Tạm dịch: Cô ấy đang đạp xe.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 5. Write and say.

(Viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.