Lesson 1 - Review 4 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and read.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and read. (Nghe và đọc) (track 91)

  

Lời giải chi tiết:

Phil: Hello, I’m Phonic Phil!

Sue: …and I’m Super Sue!

1.

Kate: I want some shirts. Where are they?

Woman: Over there.

2.

Sue: How old is your brother?

Kate: He’s fifteen.

3.

Phil: What do you want, Sue and Kate?

Kate: I want some juice.

Sue: I want some yogurt.

4.

Kate: Shirts are nice. But yogurt and juice are yummy!

Tạm dịch:

Phil: Xin chào, tôi là Phonic Phil!

Sue:… và tôi là Super Sue!

1.

Kate: Cháu muốn một số áo sơ mi. Chúng ở đâu ạ?

Người phụ nữ: Ở đằng kia nhé.

2.

Sue: Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

Kate: Anh ấy mười lăm tuổi.

3.

Phil: Bạn muốn gì nữa không, Sue và Kate?

Kate: Tớ muốn một ít nước trái cây.

Sue: Mình muốn một ít sữa chua.

4.

Kate: Áo sơ mi đẹp. Nhưng sữa chua và nước trái cây rất ngon!

Bài 2

Task 2. Look again and circle. (Xem lại và khoanh tròn)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- fifteen: 15, số 15

- brother: anh/ em trai

- shirts: áo sơ mi

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài