Tiếng Anh 2 - KNTT Unit 3 : At the seaside

Lesson 2 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

Lời giải chi tiết:

S, s, sea.

S, s, sail.

S, s, sand.

 

I can see the sea.

I can see the sail.

I can see the sand

At the seaside.

 

Tạm dịch:

S, s, biển.

S, s, buồm.

S, s, cát.

 

Tôi có thể nhìn thấy biển.

Tôi có thể nhìn thấy cánh buồm.

Tôi có thể nhìn thấy cát

Ở bên bờ biển.

Bài 4

 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

 

Lời giải chi tiết:

1. a. I can see a sail.

(Tôi có thể nhìn thấy con thuyền.)

2. b. I can see the sand.

(Tôi có thể nhìn thấy bãi cát.)

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- Sea, sea

- Sail, sail

- Sand, sand

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài