Lesson 2 - Unit 10 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 2 - Unit 10 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 3. Listen and chant. (Nghe và nói) track 54

  

Lời giải chi tiết:

Z, z, zoo.

We’re at the zoo.

Z, z, zebra.

That’s a zebra.

Z, z, zebu.

That’s a zebu.

Tạm dịch:

Z, z, sở thú.

Chúng tôi đang ở sở thú.

Z, z, ngựa vằn.

Đó là một con ngựa vằn.

Z, z, zebu.

Đó là một zebu.

Bài 2

Task 4. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn) track 55

  

Lời giải chi tiết:

1. b

 

That’s a zebra.

Tạm dịch: Kia là con ngựa vằn.

 2. b

 

That’s a zebu.

Tạm dịch: Đó là con bò.

Bài 3

Task 5. Look and write. (Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

- Zoo, zoo

- Zebra, zebra

- Zebu, zebu

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài