Lesson 3 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

The popcorn is yummy.

(Bỏng ngô thì ngon.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

a. The pasta is yummy.

(Mì ống ngon.)

b. The pizza is yummy.

(Bánh pizza ngon.)

c. The popcorn is yummy.

(Bắp rang bơ ngon.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

  

It’s my birthday.

(Đó là sinh nhật của tôi.)

I like pasta.

(Tôi thích mì ống.)

The pasta is yummy.

(Mì ống ngon.)

I like pizza.

(Tôi thích bánh pizza.)

The pizza is yummy.

(Bánh pizza ngon.)

I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

The popcorn is yummy.

(Bắp rang bơ rất ngon.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu