Lesson 3 - Unit 12 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 66

  

Lời giải chi tiết:

A: The cake is on the table.

B: The grapes are on the table.

Tạm dịch:

A: Cái bánh ở trên bàn.

B: Những quả nho ở trên bàn.

Bài 2

Task 7. Let’s talk. (Cùng nói nào)

Lời giải chi tiết:

a. The apple is on the table.

b. The bananas are on the table.

c. The grapes are on the table.

d. The cake is on the table.

Tạm dịch:

a. Quả táo ở trên bàn.

b. Chuối ở trên bàn.

c. Nho ở trên bàn.

d. Cái bánh ở trên bàn.

Bài 3

Task 8. Let’s sing. (Cùng hát nào) track 67

  

Lời giải chi tiết:

Look at the cake.

The cake is on the table.

Look at the grapes.

The grapes are on the table.

We’re having a cake.

We’re having grapes.

Tạm dịch:

Hãy nhìn chiếc bánh.

Cái bánh ở trên bàn.

Hãy nhìn những quả nho.

Nho ở trên bàn.

Chúng ta đang ăn chiếc bánh.

Chúng ta đang ăn chùm nho.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài