Lesson 3 - Unit 15 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 3 - Unit 15 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 84

  

Lời giải chi tiết:

A: Where are the shoes?

B: Over there.

Tạm dịch:

A: Đôi giày ở đâu vậy nhỉ?

B: Ở đằng kia.

Bài 2

Task 7. Let’s talk. (Cùng nói nào)

Lời giải chi tiết:

a.

A: Where are the shorts?

B: Over there.

Tạm dịch:

A: Quần đùi ở đâu vậy?

B: Ở đằng kia.

 

b.

A: Where are the shirts?

B: Over there.

Tạm dịch:

A: Những chiếc áo sơ mi ở đâu thế?

B: Ở đằng kia.

 

c.

A: Where are the shoes?

B: Over there.

Tạm dịch:

A: Đôi giày ở đâu?

B: Ở đằng kia.

Bài 3

Task 8. Let’sing. (Cùng hát nào) track 85

  

Lời giải chi tiết:

I like shoes.

Where are the shoes?

Over there. Over there.

I like shirts.

Where are the shirts?

Over there. Over there.

Tạm dịch:

Tôi thích giày.

Đôi giày ở đâu?

Ở đằng kia. Ở đằng kia.

Tôi thích áo sơ mi.

Áo sơ mi đâu?

Ở đằng kia. Ở đằng kia.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài