Lesson 1 - Review 3 GK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 1 - Review 3 GK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and read. (Nghe và đọc) track 68

  

Lời giải chi tiết:

Phil: Hello, I’m Phonic Phil!

Sue: …and, I’m Super Sue!

Tạm dịch:

Phil: Xin chào, tôi là Phonic Phil!

Sue:… và, tôi là Super Sue!

 1.

Phil: Today is Super Sue’s birthday.

A: The cake is on the table.

B: And the grapes are on the table, too.

Tạm dịch:

Phil: Hôm nay là sinh nhật của Super Sue.

A: Cái bánh ở trên bàn.

B: Và nho cũng ở trên bàn.

2.

Phil: Do you like the cake?

A: Yes, I do.

 Tạm dịch:

Phil: Bạn có thích bánh không?

A: Có, có chứ.

3.

B: Where’s Sue?

Tạm dịch:

B: Sue đang ở đâu vậy?

4.

Phil: Oh, Sue and Kate are here. They’re riding bikes.

A & B: Happy birthday, Sue!

Tạm dịch:

Phil: Ồ, Sue và Kate đang ở đây. Họ đang đi xe đạp.

A & B: Chúc mừng sinh nhật, Sue!

Bài 2

Task 2. Look again and circle. (Xem lại và khoanh tròn)

 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- grapes: chùm nho

- cake: bánh

- riding: đạp xe

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài