Bài tập 4 trang 84 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 4 trang 84 VBT lịch sử 9: Ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Đề bài

a) Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.

B. Truyền thống yêu nước đấu tranh bất khuất, kiên cường từ ngàn xưa cho độc lập tự do của nhân dân ta.

C. Sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Có khối liên minh công nông vững chắc.

E. Tập hợp được lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

G. Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị.

H. Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật.

b) Ý ngĩa của cách mạng tháng Tám

- Đối với dân tộc:

- Đối với thế giới:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết

a) Chọn A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.

b) Ý ngĩa của cách mạng tháng Tám

- Đối với dân tộc:

+ Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế đã tồn tại hàng nghìn năm.

+ Thay đổi vận mệnh dân tộc: từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập với chế độ dân chủ cộng hòa; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, làm chủ nước nhà.

+ Mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập và tự do.

- Đối với thế giới:

+ Là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu tự giải phóng mình khỏi ách đế quốc thực dân.

+ Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.