Bài tập 4 trang 84 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 4 trang 84 VBT lịch sử 9: Ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Đề bài

a) Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.

B. Truyền thống yêu nước đấu tranh bất khuất, kiên cường từ ngàn xưa cho độc lập tự do của nhân dân ta;

C. Sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh;

D. Có khối liên minh công nông vững chắc;

E. Tập hợp được lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi;

G. Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị;

H. Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật.

b) Ý ngĩa của cách mạng tháng Tám

- Đối với dân tộc:

- Đối với thế giới:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết

a) Chọn A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.

b) Ý ngĩa của cách mạng tháng Tám

- Đối với dân tộc:

+ Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế đã tồn tại hàng nghìn năm.

+ Thay đổi vận mệnh dân tộc: từ chế độ phong kiến nửa thuộc địa trở thành một nước độc lập với chế độ dân chủ cộng hòa; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, làm chủ nước nhà.

+ Mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập và tự do.

- Đối với thế giới:

+ Là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu tự giải phóng mình khỏi ách đế quốc thực dân.

+ Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài