Bài tập 3 trang 83 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 3 trang 83 VBT lịch sử 9: Thời gian diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội

Đề bài

a) Hãy điền vào chỗ chấm trong bảng dưới đây những nội dung cho phù hợp với thời gian diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội:

Thời gian

Diễn biến

15-8-1945

Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh …

16-8-1945

 

19-8-1945

 

b) Hãy điền thời gian giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở các tỉnh, thành sau:

Thời gian

Địa điểm

 

Hà Nội

 

Huế

 

Sài Gòn

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội và mục III. Giành chính quyền trong cả nước

Lời giải chi tiết

a)

Thời gian

Diễn biến

15-8-1945

Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh tổ chức diễn thuyết công khai ở ba rạp hát lớn trong thành phố.

16-8-1945

Truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi

19-8-1945

Quần chúng nhân dân giành được chính quyền tại Hà Nội.

b)

Thời gian

Địa điểm

19-8-1945

Hà Nội

23-8-1945

Huế

25-8-1945

Sài Gòn

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí