Bài tập 1 trang 82 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy cho biết tình hình thế giới đầu năm 1945.

- Tình hình ở châu Âu:

- Tình hình ở châu Á:

b) Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã đề ra những nhiệm vụ gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

☐ Thành lập Cứu quốc quân;

☐ Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào;

☐ Lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam;

☐ Thi hành 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.

Lời giải chi tiết

a)

- Tình hình ở châu Âu: Phát xít Đức bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không điều kiện vào tháng 5-1945.

- Tình hình ở châu Á: quân phiệt Nhật buộc phải đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào tháng 8-1945.

b) ☒ Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.