Bài tập 1 trang 82 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 1 trang 82 VBT lịch sử 9: Hãy cho biết tình hình thế giới đầu năm 1945

Đề bài

a) Hãy cho biết tình hình thế giới đầu năm 1945.

- Tình hình ở châu Âu:

- Tình hình ở châu Á:

b) Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã đề ra những nhiệm vụ gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

☐ Thành lập Cứu quốc quân;

☐ Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào;

☐ Lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam;

☐ Thi hành 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.

Lời giải chi tiết

a)

- Tình hình ở châu Âu: Phát xít Đức bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không điều kiện vào tháng 5-1945.

- Tình hình ở châu Á: quân phiệt Nhật buộc phải đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào tháng 8-1945.

b) ☒ Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài