Bài tập 3 trang 65 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 3 trang 65 VBT lịch sử 9: Ai là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

Đề bài

a) Trong các nhân vật lịch sử dưới đây, ai là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương? Hãy khoanh tròn chữ cái trước tên nhân vật em chọn.

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Ngô Gia Tự

C. Trần Phú

D. Nguyễn Đức Cảnh

E. Phùng Chí Kiên

G. Lê Hồng Phong

b) Mô hình dưới đây được ghi trong văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Luận cương chính trị (10-1930)

Lời giải chi tiết

a) Chọn: C. Trần Phú

b) Phương hướng chiến lược “Làm cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa”, được ghi trong “Luận cương chính trị” (10-1930).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí