Bài tập 4 trang 65 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là không thuộc về ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

☐ Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam;

☐ Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng;

☐ Chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam;

☐ Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam;

☐ Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới;

☐ Là sự chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam;

☐ Củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

Lời giải chi tiết

☒ Củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.