Bài tập 1 trang 63 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 1 trang 63 VBT lịch sử 9: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu cầu cách mạng Việt Nam

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng chỉ sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu cầu cách mạng Việt Nam.

☐ Ba tổ chức cộng sản nhanh chóng xây dựng cơ sở đảng tại nhiều địa phương;

☐ Trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân cùng các lực lượng yêu nước và cách mạng khác đấu tranh chống đế quốc và tay sai;

☐ Dưới sự chỉ đạo của ba tổ chức cộng sản, phong trào công nhân kết hợp chặt chẽ với phong trào nông dân, phong trào bãi khóa của học sinh, bãi thị của tiểu thương tạo thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp trong cả nước;

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.              

b) Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thấy được yêu cầu bức thiết phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

b)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí