Bài 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9


Đề bài

Một dây nhôm dài \({l_1} = 200m\), tiết diện \({S_1} = 1m{m^2}\)  thì có điện trở . Hỏi một dây nhôm khác tiết diện \({S_{2}} = 2m{m^2}\)  và điện trở \({R_{2}} = 16,8\Omega \) thì có chiều dài \({l_2}\) là bao nhiêu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn và tiết diện dây dẫn:

+ Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây: \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}\)

+ Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây: \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{S_2}}}{{{S_1}}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Dây thứ 1 có: \({l_1} = 200m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 5,6\Omega \)

+ Dây thứ 2 có: \({l_2} = ?m,{S_2} = 2mm^2,{R_2} = 16,8\Omega \)

Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ nhôm) có: \({l_3} = 200m,{S_3} = 2m{m^2},{R_3} = ?\)

Nhận thấy:

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{S_3}}}{{{S_1}}} \Leftrightarrow \dfrac{{5,6}}{{R_3}} = \dfrac{{2}}{{{1}}}\\ \Rightarrow {R_3} = \dfrac{5,6}{{2}}=2,8\Omega\end{array}\)

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{l_2}}}{{{l_3}}}\\\Leftrightarrow \dfrac{{{16,8}}}{{{2,8}}}= \dfrac{{l_2}}{{200}} = 6\\ \Rightarrow {l_2}=1200m \end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu
 • Bài 8.6 trang 22 SBT Vật lý 9

  Giải bài 8.6 trang 22 SBT Vật lý 9. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

 • Bài 8.7 trang 22 SBT Vật lý 9

  Giải bài 8.7 trang 22 SBT Vật lý 9. Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện đều S có điện trở là 8Ω được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài l/2.

 • Bài 8.8 trang 22 SBT Vật lý 9

  Giải bài 8.8 trang 22 SBT Vật lý 9. Hai dây dẫn được làm cùng một vật liệu, dây thứ nhất dài hơn dây thứ hai 8 lần và có tiết diện lớn gấp 2 lần so với dây thứ hai.

 • Bài 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9

  Giải bài 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9. Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m,

 • Bài 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9

  Giải bài 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9. Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, S1 và R2, l2, S2.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.