Bài 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9


Giải bài 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9. Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,

Đề bài

Một dây nhôm dài \({l_1} = 200m\), tiết diện \({S_1} = 1m{m^2}\)  thì có điện trở . Hỏi một dây nhôm khác tiết diện \({S_{2}} = 2m{m^2}\)  và điện trở \({R_{2}} = 16,8\Omega \) thì có chiều dài \({l_2}\) là bao nhiêu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn và tiết diện dây dẫn:

+ Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây: \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}\)

+ Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây: \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{S_2}}}{{{S_1}}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Dây thứ 1 có: \({l_1} = 200m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 5,6\Omega \)

+ Dây thứ 2 có: \({l_2} = ?m,{S_2} = 2mm^2,{R_2} = 16,8\Omega \)

Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ nhôm) có: \({l_3} = 200m,{S_3} = 2m{m^2},{R_3} = ?\)

Nhận thấy:

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{S_3}}}{{{S_1}}} \Leftrightarrow \dfrac{{5,6}}{{R_3}} = \dfrac{{2}}{{{1}}}\\ \Rightarrow {R_3} = \dfrac{5,6}{{2}}=2,8\Omega\end{array}\)

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{l_2}}}{{{l_3}}}\\\Leftrightarrow \dfrac{{{16,8}}}{{{2,8}}}= \dfrac{{l_2}}{{200}} = 6\\ \Rightarrow {l_2}=1200m \end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 23 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài