Bài 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9


Giải bài 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9. Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, S1 và R2, l2, S2.

Đề bài

Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, S1 và R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A. \({R_1}.{l_1}.{S_1} = {R_2}.{l_2}.{S_2}\)

B. \(\dfrac{R_1.l_1}{S_1} = \dfrac{R_2.l_2}{S_2}\)

C. \(\dfrac{R_1.l_1}{S_1} = \dfrac{S_2.l_2}{R_2}\)

D. \(\dfrac{l_1}{R_1.S_1} = \dfrac{l_2}{R_2.S_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn và tiết diện dây dẫn:

+ Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây: \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}\)

+ Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây: \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{S_2}}}{{{S_1}}}\)

Lời giải chi tiết

Dây thứ nhất có: \({l_1},{S_1},{R_1}\)

Dây thứ hai có: \({l_2},{S_2},{R_2}\)

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có: \({l_3} = {l_2}\)  nhưng lại có tiết diện \({S_3} = {S_1}\)

+ Ta có: dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và tiết diện nhưng khác chiều dài.

Ta suy ra: \(\dfrac{{{R_3}}}{{{R_1}}} = \dfrac{{{l_3}}}{{{l_1}}} \Rightarrow {R_3} = \dfrac{{{l_3}}}{{{l_1}}}{R_1}\)

+ Lại có: dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện.

Suy ra:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{S_3}}}{{{S_2}}} = \dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{R_2}}}{{\dfrac{{{l_3}}}{{{l_1}}}{R_1}}} = \dfrac{{{l_1}{R_2}}}{{{l_3}{R_1}}}\\ \Rightarrow \dfrac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_3}}} = \dfrac{{{l_3}}}{{{R_2}{S_2}}}\end{array}\)

Thay \({S_3} = {S_1}\),\({l_3} = {l_2}\)

Ta suy ra: \(\dfrac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \dfrac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài