Giải bài 5.2 trang 9 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

5.2. Khi dùng thước thẳng để đo chiều dài của một tấm gỗ, ba học sinh đã có ba cách đặt mắt để đọc kết quả đo ( Hình 5.2). Học sinh nào đã có cách đặt mắt đọc kết quả đo đúng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách đặt mắt đọc kết quả đo đúng : đặt mắt theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Lời giải chi tiết

Mắt số 1 đặt vuông góc với cạnh thước

Mắt số 2 và 3 đặt mắt nghiêng so với cạnh thước

Học sinh đặt mắt theo cách số 1 là đọc kết quả đo đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài