Bài 45.14 trang 73 SBT hóa học 11


Đề bài

Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn xuất của anken. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,9 g A, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành, khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O 1,2 g.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A. Vận dụng cách đọc tên thay thế của các axit, hãy cho biết tên của chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n - 2}}{O_2} + \dfrac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\) 

+) Dựa vào dữ kiện đề bài kết hợp với PTHH, lập phương trình ẩn n.

+) Giải pt => n => CTPT và CTCT của axit.

Lời giải chi tiết

\({C_n}{H_{2n - 2}}{O_2} + \dfrac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Nếu đốt (14n + 30) g A, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O (26n + 1,08) g.

Theo đầu bài : Nếu đốt 0,9 g A, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,2 g.

Vậy \(\dfrac{{14n + 30}}{{0,9}} = \dfrac{{26n + 18}}{{1,2}} \Rightarrow n = 3\)

CTPT của axit là C3H4O

CTCT : CH2 = CH - COOH Axit propenoic.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.