Giải bài 4.30 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OB = OC = OD như H4.30. Chứng minh ABCD là hình chữ nhật.

Đề bài

Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OB = OC = OD như H4.30. Chứng minh ABCD là hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh ABCD là hình bình hành có 1 góc vuông

-Chứng minh AB // CD, AD // CB (Sử dụng các cặp góc so le trong bằng nhau)

-Chứng minh \(\Delta ABD\)= \(\Delta DCA\) 

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta OAB\) và \(\Delta OCD\) có:

\(\begin{array}{l}OA = OC\\OB = OD\\\widehat {AOB} = \widehat {COD}\left( {2\,góc\,đốii\,đỉnh} \right)\\ \Rightarrow \Delta OAB = \Delta OCD\left( {c - g - c} \right)\\ \Rightarrow AB = DC\\\,\,\,\,\,\,\widehat {BAO} = \widehat {OCD}\end{array}\)

(cạnh tương ứng và góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

Nên \(AB\parallel CD\)

Tương tự: \(\Delta OAD = \Delta OBC\left( {c - g - c} \right) \\\Rightarrow AD = BC;\widehat {OAD} = \widehat {OCB}\)(cạnh tương ứng và góc tương ứng)

Do đó: \(AD\parallel BC\)

Vì vậy tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xét \(\Delta ABD\) và \(\Delta DCA\) có:

AB = DC

BD = AC

AD: Cạnh chung

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \Delta ABD = \Delta DCA\left( {c - c - c} \right)\\ \Rightarrow \widehat {BAD} = \widehat {CDA} = \dfrac{{\widehat {BAD} + \widehat {CDA}}}{2} = \dfrac{{{{180}^0}}}{2} = {90^0}\end{array}\)

Vậy hình bình hành ABCD có 1 góc vuông nên nó là hình chữ nhật.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí