Giải bài 4.24 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.24,

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.24, biết rằng AC = BD và \(\widehat {DBA} = \widehat {CAB}\). Chứng minh rằng AD = BC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh 2 tam giác bằng nhau (c – g – c)

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta BAD\) có:

AC = BD

\(\widehat {CAB} = \widehat {DBA}\left( {gt} \right)\)

AB chung

\(\Rightarrow \Delta ABC = \Delta BAD\left( {c - g - c} \right)\)

\(\Rightarrow AD = BC\) (hai cạnh tương ứng)


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí