Giải bài 4.24 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.24, biết rằng AC = BD và \(\widehat {DBA} = \widehat {CAB}\). Chứng minh rằng AD = BC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh 2 tam giác bằng nhau (c – g – c)

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta BAD\) có:

AC = BD

\(\widehat {CAB} = \widehat {DBA}\left( {gt} \right)\)

AB; Cạnh chung

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \Delta ABC = \Delta BAD\left( {c - g - c} \right)\\ \Rightarrow AD = BC\end{array}\) (hai cạnh tương ứng)


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay