Giải bài 4.23 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho 2 tam giác ABC và MNP bất kì, thoả mãn \(\widehat {ABC} = \widehat {PNM},\widehat {ACB} = \widehat {NPM}\) và BC = PN. Những câu nào dưới đây đúng?

a)\(\Delta ABC = \Delta PNM\)

b)\(\Delta ABC = \Delta NPM\)

c)\(\Delta ABC = \Delta MPN\)

d)\(\Delta ABC = \Delta MNP\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g)

Lời giải chi tiết

Vì đỉnh B, C tương ứng với N, P nên A tương ứng với M. Do vậy chỉ có câu d) đúng

Chọn d


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay