Giải bài 4.28 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho tam giác ABC bằng tam giác DEF (h.4.28) a)Gọi M và N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BC và EF. Chứng minh rằng AM = DN. b) Trên hai cạnh AC và DF lấy 2 điểm P và Q sao cho BP, EQ lần lượt là phân giác của các góc ABC và DEF. Chứng minh rằng BP = EQ.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Cho tam giác ABC bằng tam giác DEF (h.4.28)

a) Gọi M và N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BC và EF. Chứng minh rằng

AM = DN.

b) Trên hai cạnh AC và DF lấy 2 điểm P và Q sao cho BP, EQ lần lượt là phân giác của các góc ABC và DEF. Chứng minh rằng

BP = EQ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chứng minh 2 tam giác ABM và DEN bằng nhau.

b) Chứng minh 2 tam giác ABP và DEQ bằng nhau

Lời giải chi tiết

a)

Xét \(\Delta ABM\) và \(\Delta DEN\) có:

\(\begin{array}{l}AB = DE\left( do {\Delta ABC = \Delta DEF} \right)\\\widehat B = \widehat E\left( do{\Delta ABC = \Delta DEF} \right)\\BM = EN\left( {gt} \right)\end{array}\)

\(\Rightarrow \Delta ABM = \Delta DEN\left( {c - g - c} \right)\)

\(\Rightarrow AM = DN\) (2 cạnh tương ứng)

b)

Xét \(\Delta ABP\) và \(\Delta DEQ\) có:

\(\widehat {ABP} = \widehat {DEQ}\left( {\dfrac{1}{2}\widehat B = \dfrac{1}{2}\widehat E} \right)\)

\(\widehat A = \widehat D\left( {\Delta ABC = \Delta DEF} \right)\)

AB = DE (gt)

\( \Rightarrow \Delta ABP = \Delta DEQ\left( {g - c - g} \right)\)

\( \Rightarrow BP = EQ\) (2 cạnh tương ứng)


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí