Giải bài 4.28 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho tam giác ABC bằng tam giác DEF (h.4.28)

a) Gọi M và N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BC và EF. Chứng minh rằng

AM = DN.

b) Trên hai cạnh AC và DF lấy 2 điểm P và Q sao cho BP, EQ lần lượt là phân giác của các góc ABC và DEF. Chứng minh rằng

BP = EQ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chứng minh 2 tam giác ABM và DEN bằng nhau.

b) Chứng minh 2 tam giác ABP và DEQ bằng nhau

Lời giải chi tiết

a)

Xét \(\Delta ABM\) và \(\Delta DEN\) có:

\(\begin{array}{l}AB = BE\left( {\Delta ABC = \Delta DEF} \right)\\\widehat B = \widehat E\left( {\Delta ABC = \Delta DEF} \right)\\BM = EN\left( {gt} \right)\end{array}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \Delta ABM = \Delta DEN\left( {c - g - c} \right)\\ \Rightarrow AM = DN\end{array}\)

b)

Xét \(\Delta ABP\) và \(\Delta DEQ\)có:

\(\widehat {ABP} = \widehat {DEQ}\left( {\dfrac{1}{2}\widehat B = \dfrac{1}{2}\widehat E} \right)\)

\(\widehat A = \widehat D\left( {\Delta ABC = \Delta DEF} \right)\)

AB = DE (gt)

\( \Rightarrow \Delta ABP = \Delta DEQ\left( {g - c - g} \right)\)

\( \Rightarrow BP = EQ\) (2 cạnh tương ứng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay