Giải bài 4.21 trang 60 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong mỗi hình dưới đây, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Đề bài

Trong mỗi hình dưới đây, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu 2 cạnh và góc xem giữa của tam giác này bằng 2 cạnh và góc xem giữa của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta DCB\) có:

AB = DC

\(\widehat {ABC} = \widehat {DCB}\)

BC: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta DCB\left( {c - g - c} \right)\)

b)

Xét \(\Delta HEF\) và \(\Delta HEG\) có:

EF = EG

\(\widehat {FEH} = \widehat {GEH}\)

EH: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta HEF = \Delta HEG\left( {c - g - c} \right)\)

c)

Xét \(\Delta MON\) và \(\Delta POQ\) có:

OM = OP

ON = OQ

\(\widehat {MON} = \widehat {POQ}\)( 2 góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \Delta MON = \Delta POQ\left( {c - g - c} \right)\) 


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí