Giải bài 4.27 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D, E như Hình 4.27, biết rằng AD = BC, \(\widehat {ADE} = \widehat {BCE}\). Chứng minh rằng:

a)\(\widehat {DAC} = \widehat {CBD}\)

b) \(\Delta AED = \Delta BEC.\)

c)\(AB\parallel DC\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng tổng 3 góc trong tam giác.

b) \(\Delta AED = \Delta BEC.\)(g – c – g)

c)

-Chứng minh \(\widehat {ABE} = \widehat {EAB}\)

-Chứng minh \(\widehat {ECD} = \widehat {EDC}\)

-Sử dụng tổng 3 góc trong tam giác chứng minh 2 góc so le trong bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}\widehat {DAE} = {180^0} - \widehat {ADE} - \widehat {AED}\\\widehat {CBE} = {180^0} - \widehat {BCE} - \widehat {CBE}\end{array} \right.\) (Tổng 3 góc trong tam giác)

Mà \(\widehat {AED} = \widehat {BEC}\) (2 góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {DAC} = \widehat {DAE} = \widehat {CBE} = \widehat {CBD}\).

b)

Xét \(\Delta AED\)và \(\Delta BEC\) có:

AD = BC

\(\widehat {ADE} = \widehat {BCE}\)(gt)

\(\begin{array}{l}\widehat {DAE} = \widehat {CBE}\left( {cmt} \right)\\ \Rightarrow \Delta AED = \Delta BEC\left( {g - c - g} \right)\end{array}\)

c)

Ta có: \(\Delta AED = \Delta BEC\left( {cmt} \right) \Rightarrow EA = EB,ED = EC\)(cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow AC = EA + EC = EB + ED = BD\)

Ta có: \(\Delta ADB = \Delta BCA\left( {c - g - c} \right)\left( {do\,AD = BC,\widehat {ADB} = \widehat {BCA},DB = CA} \right)\)

Nên \(\widehat {ABD} = \widehat {BAC}\)

Mặt khác: \(\Delta ADC = \Delta BCD\left( {c - c - c} \right)\left( {do\,AD = BC;AC = BD,DC:chung} \right)\)

Nên \(\widehat {ACD} = \widehat {BDC}\)

Như vậy:

\(2\widehat {ABD} = \widehat {ABE} + \widehat {BAE} = {180^0} - \widehat {AEB} = {180^0} - \widehat {DEC} = \widehat {ECD} + \widehat {EDC} = 2\widehat {BDC}\)\(\)

Do đó:

\(\widehat {ABD} = \widehat {BDC}\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

\(\Rightarrow AB\parallel CD\) (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay