Giải bài 4.22 trang 61 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho 2 tam giác ABC và DEF bất kì, thoả mãn AB = FE, BC = DF, \(\widehat {ABC} = \widehat {DFE}\). Những câu nào dưới đây đúng?

a)\(\Delta ABC = \Delta DFE\)

b)\(\Delta BAC = \Delta EFD\)

c)\(\Delta CBA = \Delta EFD\)

d)\(\Delta ABC = \Delta EFD\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng trường hợp bằng nhau thứ hai (c.g.c)

Lời giải chi tiết

Vì định B tương ứng với đỉnh F nên A, C tương ứng với E và D.

Do vậy chỉ có câu d) đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay