Giải bài 4.31 trang 64 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong mỗi hình sau (H.4.33) có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Trong mỗi hình sau (H.4.33) có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại 2 trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

-Trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông

- Trường hợp cạnh huyền – góc nhọn.

Lời giải chi tiết

a)

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta ADC\) có:

\(\begin{array}{l}\widehat B = \widehat D = {90^0}\\BA = DA\\BC = DC\\ \Rightarrow \Delta ABC = \Delta ADC\left( {c - g - c} \right)\end{array}\)

b)

Xét \(\Delta EGF\) và \(\Delta KGH\) có:

\(\begin{array}{l}GF = GH\\\widehat {EGF} = \widehat {KGH}\\\widehat E = \widehat K = {90^0}\\ \Rightarrow \Delta EGF = \Delta KGH\left( {ch - gn} \right)\end{array}\)

c)

Xét \(\Delta OMN\) và \(\Delta OQP\) có:

\(\begin{array}{l}MN = QP\\\widehat {MNO} = \widehat {QPO}\\\widehat {OMN} = \widehat {OPQ} = {90^0}\\ \Rightarrow \Delta OMN = \Delta OQP\left( {g - c - g} \right)\end{array}\)

d)

Xét \(\Delta XYZ\) và \(\Delta STZ\) có:

\(\begin{array}{l}XZ = SZ\\ZY = ZT\\\widehat {YXZ} = \widehat {TSZ} = {90^0}\\ \Rightarrow \Delta XYZ = \Delta STZ\left( {ch - cgv} \right)\end{array}\) 


Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí