Giải bài 4.32 trang 64 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho các điểm A, B, C, D như H.4.34. Biết rằng E là trung điểm của BC, chứng minh rằng

Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D như H.4.34. Biết rằng E là trung điểm của BC, chứng minh rằng \(\Delta ABE = \Delta DCE\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp g – c – g .

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta ABE\) và \(\Delta DCE\) có:

\(\begin{array}{l}\widehat B = \widehat C = {90^0}\\BE = CE\\\widehat {BEA} = \widehat {CED}\left( {đối\,đỉnh} \right)\\ \Rightarrow \Delta ABE = \Delta DCE\left( {g - c - g} \right)\end{array}\) 


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí