Giải bài 4.35 trang 65 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho 4 điểm A, B, C, D như Hình 4.37. Biết rằng

Đề bài

Cho 4 điểm A, B, C, D như Hình 4.37. Biết rằng \(\widehat {DAB} = \widehat {CAB}\), hãy chứng minh CB = DB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh \(\Delta ABC = \Delta ADB\) (cạnh huyền – góc nhọn).

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta ADB\) có:

\(\begin{array}{l}\widehat C = \widehat D = {90^0}\\\widehat {CAB} = \widehat {DAB}\left( {gt} \right)\end{array}\)

AB: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta ADB\)(cạnh huyền – góc nhọn).

\( \Rightarrow BC = DB\)(2 cạnh tương ứng) 


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí