Bài 4 trang 105 SBT sử 7


Giải bài tập 4 trang 105 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến

Đề bài

Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X), chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII), chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV), chương IV. Đại Việt thời Lê sơ (thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI), chương V. Đại Việt ở thế kỉ XVI - XVIII 

Lời giải chi tiết

Về kinh tế:

- Nông nghiệp:

+ Là ngành kinh tế chủ yếu.

+ Ngày càng phát triển nhờ sự quan tâm của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân

- Thủ công nghiệp:

+ Thủ công nghiệp nhân dân ngày càng phát triển.

+ Nhiều làng nghề xuất hiện...

+ Sản phẩm phong phú...

- Thương nghiệp:

+ Ngày càng phát triển.

+ Có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài.

+ Xuất hiện nhiều đô thị...

Về xã hội:

- Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản:

+ Địa chủ phong kiến.

+ Nông dân.

- Các cuộc khởi nghĩa nông dân thường nổ ra vào cuối mỗi triều đại phong kiến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 3 trang 104 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng

  • Bài 2 trang 103 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến

  • Bài 1 trang 103 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí