Chương 4. Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 60 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

Xem lời giải

Bài 7 trang 63 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần

Xem lời giải

Bài 8 trang 63 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Sau chiến tranh, nhà Trần đã thực hiện những chính sách gì

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Những đóng góp tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn trong ba lần

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 65 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 66 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 66 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 67 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ghi ở cột bên phải với các nội dung ghi ở cột bên trái cho đúng

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu vai trò, công lao của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 8 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 9 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu một số biểu hiện những đóng góp của nhân dân vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất