Bài 14: Ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỷ XIII)

Bình chọn:
4.5 trên 37 phiếu
Bài 1 trang 45 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 46 sách bài tập Lịch sử 7. Nối tên các nhân vật lịch sử ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 47 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền vào bảng dưới đây các trận chiến thắng của quân dân nhà Trần

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 47 sách bài tập Lịch sử 7. Điền địa danh - nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 48 sách bài tập Lịch sử 7. Chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến

Xem lời giải

Bài 6 trang 48 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 48 sách bài tập Lịch sử 7. Việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa và tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài 7 trang 48 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 48 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống Mông-Nguyên

Xem lời giải

Bài 8 trang 49 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 49 sách bài tập Lịch sử 7. Vai trò, đóng góp của Trần Quốc Tuấn

Xem lời giải