Bài 1 trang 45 SBT sử 7


Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Quân Mông - Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm

A. 1257, 1285, 1286. 

B. 1258, 1285, 1287 - 1288.

C. 1258,1287,1288.                                  

D. 1258, 1285 - 1286, 1287 - 1288.

Câu 2:

Đề bài:

Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông - Nguyên trên đất nước ta là

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết.

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng.

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử - Tây Kết - Chương Dươrig, Bạch Đằng.

D. Ngọc Hồi - Đống Đa, Tây Kết, Bạch Đằng.

Câu 3:

Đề bài:

Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách

A. "đánh nhanh, thắng nhanh".                    

B. "vườn không nhà trống"

C. "ngụ binh ư nông".

D. "tiên phát chế nhân".

Câu 4:

Đề bài:

Vị tướng nào đã trả lời vua Trần : "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo"?

A. Trần Thủ Độ.                                

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Lê Tần                                         

D. Trần Bình Trọng.

Câu 5:

Đề bài:

Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là

A. Trần Thủ Độ.                                          

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Trần Quang Khải.

D. Phạm Ngũ Lão.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ, mục 5. Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 2 và mục 6. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287-1288)

Lời giải:

Quân Mông - Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm 1258, 1285, 1287 - 1288.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ, mục 5. Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 2 và mục 6. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287-1288)

Lời giải:

Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông - Nguyên trên đất nước ta là Đông Bộ Đầu, Hàm Tử - Tây Kết - Chương Dươrig, Bạch Đằng.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Lời giải:

Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách "vườn không nhà trống"

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 4. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Lời giải:

Vị tướng nào đã trả lời vua Trần: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" là Trần Thủ Độ.

Chọn: A

Câu 5

Phương pháp: Dựa vào hiểu biết của bản thân về kiến thức lịch sử

Lời giải:

Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là Trần Quốc Tuấn.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
 • Bài 2 trang 46 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 46 sách bài tập Lịch sử 7. Nối tên các nhân vật lịch sử ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái

 • Bài 3 trang 47 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 47 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền vào bảng dưới đây các trận chiến thắng của quân dân nhà Trần

 • Bài 4 trang 47 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 47 sách bài tập Lịch sử 7. Điền địa danh - nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên

 • Bài 5 trang 48 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 48 sách bài tập Lịch sử 7. Chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến

 • Bài 6 trang 48 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 48 sách bài tập Lịch sử 7. Việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa và tác dụng gì?

 • Bài 7 trang 48 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 48 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống Mông-Nguyên

 • Bài 8 trang 49 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 49 sách bài tập Lịch sử 7. Vai trò, đóng góp của Trần Quốc Tuấn

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.