Bài 16: Sự suy sụp của Nhà Trần cuối thế kỷ XIV

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Bài 1 trang 52 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 52 sách bài tập Lịch sử 7. Các câu sau đây đúng hay sai

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với các ô bên trái cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 53 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền địa phương có các cuộc nổi dậy khởi nghĩa của nông dân, nô tì

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân, nô tì nửa cuối thế kỉ XIV

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ

Xem lời giải

Bài 9 trang 54 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần là cần thiết, đúng đắn hay ngược lại

Xem lời giải

Bài 10 trang 54 SBT sử 7

Giải bài tập 10 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam

Xem lời giải