Bài 3 trang 53 SBT sử 7


Đề bài

Hãy điền mốc thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.

Thời gian

Nội dung cải cách

 

Đổi tên các trấn và cho dời kinh đô vào An Tôn (thành Tây Đô)

 

Cho ban hành tiền giấy.

 

Ban hành chính sách hạn điền.

 

Ban hành chính sách hạn nô.

 

Đặt chức học quan ở các lộ và cấp ruộng đất công cho các địa phương để sử dụng vào việc học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung cải cách

 Năm 1397

Đổi tên các trấn và cho dời kinh đô vào An Tôn (thành Tây Đô)

 Năm 1396

Cho ban hành tiền giấy.

 Năm 1397

Ban hành chính sách hạn điền.

 Năm 1397

Ban hành chính sách hạn nô.

 Năm 1401

Đặt chức học quan ở các lộ và cấp ruộng đất công cho các địa phương để sử dụng vào việc học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 53 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền địa phương có các cuộc nổi dậy khởi nghĩa của nông dân, nô tì

 • Bài 5 trang 53 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ

 • Bài 6 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào

 • Bài 7 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân, nô tì nửa cuối thế kỉ XIV

 • Bài 8 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ

 • Bài 9 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần là cần thiết, đúng đắn hay ngược lại

 • Bài 10 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam

 • Bài 2 trang 52 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với các ô bên trái cho phù hợp

 • Bài 1 trang 52 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 52 sách bài tập Lịch sử 7. Các câu sau đây đúng hay sai

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.