Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Bài 1 trang 60 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

Xem lời giải

Bài 7 trang 63 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần

Xem lời giải

Bài 8 trang 63 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta

Xem lời giải