Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu
Bài 1 trang 65 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 65 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 66 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 66 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 67 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 67 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ghi ở cột bên phải với các nội dung ghi ở cột bên trái cho đúng

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu vai trò, công lao của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 8 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 9 trang 68 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 68 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu một số biểu hiện những đóng góp của nhân dân vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải