Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 25 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 25 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên trái với ô bên phải phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SBT sử 7

Giải bài 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân" ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 7 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất?

Xem lời giải

Bài 8 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Những việc làm của Ngô Quyền có gì khác với việc làm của Khúc Thừa Dụ?

Xem lời giải