Chương 6. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 93 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 93 sách bài tập Lịch sử 7. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 94 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 94 sách bài tập Lịch sử 7. Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn theo mẫu sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 97 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào bảng thống kê dưới đây tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 97 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói, vào cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 4 trang 98 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 98 sách bài tập Lịch sử 7. Một số công trình khoa học - kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 5 trang 98 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 98 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy liệt kê một số thành tựu, công trình văn hóa ở địa phương

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 99 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 101 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về những nét chính của tình hình

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện

Xem lời giải

Bài 5 trang 102 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những nét chính về chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 103 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng

Xem lời giải

Bài 4 trang 105 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 105 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất