Bài 2 trang 97 SBT sử 7


Giải bài tập 2 trang 97 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào bảng thống kê dưới đây tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu

Đề bài

Điền vào bảng thống kê dưới đây tên các tác giả, tác phẩm tiêu biêu trong lĩnh vực văn học, sử học, địa lí, y học ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, mục 4. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 97 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 97 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói, vào cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 4 trang 98 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 98 sách bài tập Lịch sử 7. Một số công trình khoa học - kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 5 trang 98 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 98 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy liệt kê một số thành tựu, công trình văn hóa ở địa phương

 • Bài 1 trang 95 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí