Bài 3 trang 106 SBT sử 7


Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Đề bài

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn

Lời giải chi tiết

Nhận xét về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn:

* Tích cực:

- Thủ công nghiệp nhà nước phát triển: Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định,… Thợ giỏi các địa phương được tập trung về sản xuất trong các xưởng của nhà nước.

- Ngành khai mỏ được mở rộng, cả nước có hàng trăm mỏ được khai thác gồm các mỏ vàng, bạc, đồng,…

- Các nghề thủ công ở nông thôn và thành thị vẫn không ngừng phát triển. Nhiều làng thủ công nổi tiếng như: Bát Tràng, Ngũ Xã, Vạn Phúc (Hà Nội), Bảo An (Quảng Nam),…

* Hạn chế:

- Kĩ thuật khai mỏ còn lạc hậu, các mỏ hoạt động thất thường và sa sút dần.

- Hoạt động thủ công nghiệp trong dân gian còn phân tán, nhỏ lẻ.

- Thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 106 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày đường lối ngoại giao của vua Quang Trung.

  • Bài 1 trang 106 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí