Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Bài 1 trang 12 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 12 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 6 trang 14 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

Xem lời giải

Bài 7 trang 14 SBT sử 7

Giải bài 7 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 8 trang 15 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Em hiểu thế nào về Nho giáo?

Xem lời giải

Bài 9 trang 15 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc

Xem lời giải