Chương 2. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình luật pháp và quân đội nước ta thời Lý

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý

Xem lời giải

Bài 6 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 7 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời từ thời Lý

Xem lời giải

Bài 8 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Những công việc nhà Lý đã làm có gì khác và mới so với nhà Đinh, Tiền Lê

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên phải với ô bên trái phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Lý đã có thái độ và hành động ra sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Chủ trương của Lý Thường Kiệt là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo

Xem lời giải

Bài 7 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhân dân và các tù trưởng miền núi phía Bắc đã có đóng góp như thế nào?

Xem lời giải

Bài 8 trang 35 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 35 sách bài tập Lịch sử 7. Những công lao đóng góp của Lý Thường Kiệt vào cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống thời Lý

Xem lời giải

Bài 9 trang 35 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 35 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm khác giữa vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Ấn Độ Mô-gôn

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Việc chủ động "tấn công trước để tự vệ" của nhà Lý có ý nghĩa

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất