Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu
Bài 1 trang 27 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 27 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 27 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 28 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 5 trang 28 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền tóm tắt vào bảng hệ thống dưới đây về tình hình kinh tế, văn hoá nước ta thời Đinh - Tiền Lê

Xem lời giải

Bài 6 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và so sánh với thời Đinh?

Xem lời giải

Bài 9 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy

Xem lời giải

Bài 10 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 10 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Những đóng góp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn

Xem lời giải