PHẦN I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 SBT Sử 7

Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm chính của nền sản xuất trong các lãnh địa phong kiến

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 7. Đặc điểm của lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 7. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 6 sách bài tập Lịch sử 7. Nền kinh tế trong các thành thị có gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử 7. Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí đối với xã hội châu Âu là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 8 sách bài tập Lịch sử 7. Quý tộc, tư sản châu Âu làm thế nào để có vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 7. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 12 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất