Bài 1 trang 9 SBT sử 7


Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Anh.       B. Pháp.     

C. Ý.           D. Hi Lạp.

Câu 2:

Đề bài:

Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là

A. Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

B. Hô-me, Ta-lét, Pi-ta-go.

C. Khổng Tử, Mạnh Tử.

D. Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

Câu 3:

Đề bài:

Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thuỵ Sĩ.

B. Anh, Pháp,

C. Bỉ, Hà Lan.                                        

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 4:

Đề bài:

Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Lu-thơ.         B. Can-vanh. 

C. Sếch-xpia.    D. Cô-péc-ních.

Câu 5:

Đề bài:

Kết quả của Cải cách tôn giáo là

A. thủ tiêu được tôn giáo Cũ

B. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách) 

C. hình thành một tôn giáo hoàn toàn mới.

D. chế độ phong kiến bị lật đổ

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV - XVII)
Lời giải:

Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là Ý.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV - XVII)

Lời giải:

Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo

Lời giải:

Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là Đức, Thuỵ Sĩ.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo

Lời giải:

Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là Lu-thơ.

Chọn: A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo

Lời giải:

Kết quả của Cải cách tôn giáo là Ki-tô giáo bị chia làm hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách).

Chọn: B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
  • Bài 2 trang 10 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

  • Bài 3 trang 10 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau

  • Bài 4 trang 11 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.