Bài 3 trang 85 SBT sử 7


Giải bài tập 3 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền số thứ tự vào trong lược đồ sau để xác định địa bàn diễn ra

Đề bài

Hãy điền số thứ tự vào O trong lược đồ sau để xác định địa bàn diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết

 

Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 4 trang 85 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu nhận xét chung vể các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

  • Bài 2 trang 84 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày diễn biến chính và kết quả hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và Hoàng Công Chất

  • Bài 1 trang 83 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí