Bài 4 trang 85 SBT sử 7


Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu nhận xét chung vể các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Đề bài

Nêu nhận xét chung vể các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII theo các yêu cầu sau:

- Thời gian, số lượng:...

- Phạm vi hoạt động:...

- Lực lượng tham gia:...

- Kết quả, ý nghĩa:...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết

- Thời gian, số lượng: Thời gian kéo dài từ những năm 30 đến những năm 70 của thế kỉ XVIII với hàng chục cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ. 

- Phạm vi hoạt động: khắp các trấn vùng đồng bằng Đàng Ngoài và vùng Thanh - Nghệ.

- Lực lượng tham gia: nông dân.

- Kết quả, ý nghĩa: thất bại ; góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay, tạo tiền đề cho nghĩa quân Tây Sơn sau này tiến ra Đàng Ngoài lật đổ được thế lực họ Trịnh...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 3 trang 85 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền số thứ tự vào trong lược đồ sau để xác định địa bàn diễn ra

  • Bài 2 trang 84 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày diễn biến chính và kết quả hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và Hoàng Công Chất

  • Bài 1 trang 83 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí