Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu
Bài 1 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên phải với ô bên trái phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Lý đã có thái độ và hành động ra sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Chủ trương của Lý Thường Kiệt là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo

Xem lời giải

Bài 7 trang 34 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhân dân và các tù trưởng miền núi phía Bắc đã có đóng góp như thế nào?

Xem lời giải

Bài 8 trang 35 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 35 sách bài tập Lịch sử 7. Những công lao đóng góp của Lý Thường Kiệt vào cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống thời Lý

Xem lời giải

Bài 9 trang 35 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 35 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

Xem lời giải